Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych (polski skrótowiec to „RODO”) skierowane jest do wszystkich podmiotów, które gromadzą lub wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. Od 25 maja 2018r. firmy, urzędy, szkoły oraz organizacje pozarządowe będą musiały przestrzegać jego wymogów.

Prywatność danych jest kwestią praw człowieka. RODO to ostatni wysiłek prawotwórczy na rzecz egzekwowania tych praw do prywatności. Od momentu uchwalenia wcześniejszych regulacji (takich jak ustawa o ochronie danych osobwych z 1997 r.), nierównowaga sił w zakresie kontroli danych pogorszyła się – zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę danych przez jednostkę i to kto jest w ich posiadaniu. RODO ma to naprawić.

 

Kogo dotyczy RODO?

RODO dotyczy wszystkich firm posiadających biura w UE oraz wszelkich firm przetwarzających dane mieszkańców Europy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują na świecie.

 

Czym naprawdę jest RODO?

Sercem RODO jest osoba fizyczna i jej prawa, w szczególności prawo do kontroli własnych danych, w tym prawo do przejrzystości, prawo do bycia zapomnianym i kilka innych praw związanych z danymi.

Agencje pracy muszą zwrócić uwagę zwłaszcza na prawo do przejrzystości oraz prawo dostępu do danych. Oznacza to, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, że konkretne dane są przetwarzane a także ma prawo zobaczyć, jakie dane przetwarza konkretna firma.

 

Jakie obowiązki spoczywają na firmach?

Firmy powinny zwrócić uwagę zwłaszcza na:

– aktualizacje danych osobowych, oraz przechowywanie ich nie dłużej niż to konieczne (w okresie przewidzianym przez prawo),

– posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych (m.in. zgoda oraz konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

– monitorowanie i zgłaszanie naruszeń,

– podejmowanie środków w celu ochrony bezpieczeństwa danych.

W ostatecznym rozrachunku założeniem nowych regulacji jest to aby firmy dołożyły wszelkich starań a także podjęły środki zapewniające jednostkę o tym, że czynią wystarczająco dużo aby chronić powierzone im dane osobowe.