Korzyści ze współpracy

Korzyści ze współpracy

 • Niemiecka umowa o pracę i odprowadzane z niej składki na ubezpieczenie społeczne
  • rentowe
  • zdrowotne
  • bezrobotne
  • pielęgnacyjne

oraz składki na wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy oraz na wynagrodzenie związane z niewypłacalnością.

 

 • 24 dni płatnego urlopu

Każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do urlopu. W Niemczech wynosi on minimalnie 24 dni powszednie. Jako dzień powszedni liczona jest również sobota, tak że pracownik ma prawo do przynajmniej 4 tygodni wolnego. Prawo do urlopu uzyskuje się po 6 miesiącach pracy. Jeśli pracujesz krócej, to należy ci się tzw. urlop częściowy. Za każdy przepracowany miesiąc możesz domagać się 1/12 części pełnego urlopu. Z powodów osobistych lub problemów zakładowych można go przesunąć na kolejny rok.

 

 • Dodatki świąteczne
 • Dodatki za nadgodziny, pracę w nocy oraz w soboty i niedziele jeśli byłaby taka potrzeba
 • Zakwaterowanie – firma ma możliwość zakwaterowania pracowników w jednym z naszych mieszkań służbowych bądź udzielić pomocy w znalezieniu własnego mieszkania
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • Odzież robocza
 • Stała opieka biura
 • Obsługa biura w języku polskim
 • Możliwość udzielenia pomocy w załatwianiu formalności związanych z przyjazdem do Niemiec