Przed rozpoczęciem pracy: Dokumenty

Przed rozpoczęciem pracy: Dokumenty

Dokumenty

Przyjazd do Niemiec wiąże się z wieloma określonymi powinnościami, a nasza firma pomoże Ci w ich dopełnieniu. Jednak przed przyjazdem do Niemiec musisz posiadać podstawowe dokumenty wymagane już od pierwszego przekroczenia granicy, tj. aktualny dowód osobisty lub paszport. Dokumenty te będą Ci potrzebne nie tylko do podpisania umowy z naszą firmą, ale również do spełnienia między innymi obowiązku meldunkowego. Przed wyjazdem sprawdź koniecznie ich ważność.

Jeśli podróżujesz samochodem bądź Twoja przyszła praca będzie na stanowisku kierowcy, musisz zabrać ze sobą również aktualne prawo jazdy. Polskie prawo jazdy jest uznawane w całej Unii Europejskiej. Pamiętaj również o aktualnych badaniach technicznych i ubezpieczeniu samochodu.

Jeżeli ubiegasz się o pracę na stanowisku specjalisty z danej dziedziny ważne jest, aby posiadać dokumenty, które potwierdzają posiadane umiejętności czy też zdobytą wiedzę – np. dyplom uczelni, certyfikaty, dyplom mistrzowski, świadectwo pracy w danym zawodzie.

Zabrać ze sobą możesz również inne dokumenty urzędowe, takie jak np. aktualne zaświadczenie dotyczące stanu cywilnego, które pozwolą na uzyskanie korzystniejszej klasy podatkowej.

Przydatne również będzie aktualne zaświadczenie o niekaralności, które otrzymać możesz w wydziale sądu rejonowego.

Zabierz ze sobą także zdjęcie do dokumentów, będzie ono konieczne do ubezpieczenia.

Jeżeli mieszkałeś/mieszkałaś wcześniej w Niemczech, warto też wziąć ze sobą potwierdzenie poprzedniego meldunku, a także niemiecki numer identyfikacji podatkowej.

Jeśli możesz, przed wyjazdem do Niemiec załóż konto walutowe, dzięki któremu unikniesz wyższych kosztów przelewów, płatności, wypłat z bankomatu, czy też rozliczenia euro i złotówek po niekorzystnym kursie.

Jeżeli jesteś obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej musisz posiadać zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt w Niemczech. Dużym atutem by było posiadanie paszportu kraju należącego do Unii Europejskiej.